Infographics "Drone - โดรน" อากาศยานไร้คนขับ  เผยแพร่ครั้งแรกในงาน TDRI Annual Public Conferance 2018  เพื่อบอกเล่าถึง ความสวนทางกันระหว่าง การพัฒนาทางเทคโนโลยี และ ทัศนคติของภาครัฐในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลในช่วงเทคโนโลยีปั่นป่วน...