Activity 2022

โอกาสและทางรอดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในระบบนิเวศสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กสทช.
19 ธันวาคม 2022 | แกรนด์บอลรูม โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท  

ทำอย่างไรให้ประเทศไทยหนุ่มสาวขึ้น?

TDRI Annual Public Virtual Conference 2022 

29 พ.ย. 2022 | 10.00 – 15.30 น. ดูเพิ่มเติม

สร้าง Soft Power ผ่าน 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์: ด้านการออกแบบ

จัดโดย Creative Economy Agency – ทีดีอาร์ไอ
26 สิงหาคม 2022 | ดูเพิ่มเติม

สินค้าราคาแพง…รัฐแทรกแซงตลาดคือทางออก?

TDRI – ซีรีย์เศรษฐกิจ-นโยยาย เรื่องใหญ่ใกล้ตัว
7 มี.ค. 2022 |
ดูเพิ่มเติม

Workshop

"เติมทักษะออกแบบนิทรรศการ ช่วยคนไทยเตรียมแผนชีวิตระยะยาว”

Workshop – ทีดีอาร์ไอ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมชวนผู้สนใจมาเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตระยะยาว ด้วยการเพิ่มทักษะการออกแบบและเรียนรู้การจัดงานนิทรรศการสร้างสรรค์ บนโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม เพื่อมองเห็นโอกาสหาทางรับมือด้วยการออกไอเดียผลิตผลงาน เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยเตรียมตัวลงทุนสำหรับอนาคต (31 กรกฎาคม 2562) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

Talks

“เติมความรู้สุขภาวะคนไทย ให้สนุก มีสุขและสร้างสรรค์”

Talks- นำเสนอหัวข้อ “การออกแบบนิทรรศการ ช่วยคนไทยเตรียมแผนชีวิตระยะยาว” ชวนคุยเรื่องงานออกแบบงานสื่อสาร เรื่อง สุขภาวะคนไทย ผ่านกิจกรรมสนุก ทั้งบอร์ดเกม และนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุกความคิด สะกิดให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยไม่ละเลยเรื่องการลงทุนชีวิตระยะยาว ทั้งด้านทักษะ การเงิน และมิติความสัมพันธ์ – สังคม  (14 สิงหาคม 2562) โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

“สังคมอายุยืน เรื่องของคนทุกวัย”

Talks- กิจกรรม Museum inFocus 2019 เสวนาหัวข้อ “แก่ อยู่ได้ ปฏิบัติการก่อนวันแก่” จัดโดยมิวเซียมสยาม ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (7 กันยายน 2562) มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

“ทางรอดคนสื่อ”

นำเสนอ “ทางรอดคนสื่อ” ในงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค 4.0” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (19 ตุลาคม 2561) ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

The Story – Infographics Training + Workshop

กิจกรรม Workshop Infographics “ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย” ในหลักสูตร The Story ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพื่อเสริมสร้างศิลปะสร้างสรรค์เรื่องเล่า (Storytelling) ให้โดนใจ

Knowledge Management Session

International Health Policy Program Foundation

ชวนคุย “สื่อสารงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย” มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข (8 ตุลาคม 2562)

CU Innovation Team

ชวนคุย “ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนงานสื่อสารองค์กรและงานจัดการความรู้” สำนักอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #Cuinnovation  (1 กุมภาพันธ์ 2560)

Share This