ชวนชมคลิปวีดีโอ เรื่อง “บทบาทของกรมราง กับ หลักเกณท์ในการกำหนดราคาและปรับราคาค่าโดยสารของรถไฟในประเทศไทย” ความยาว 3:45 นาที

จะเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยต้องมีกรมรางครับ

บทโดย Kokoyadi และ วิภาดา บุญเลิศ
กราฟฟิก โดย ThaninBeer
Animation โดย Cowboy_Punkrock

Share This

Share This

Share this post with your friends!