Works

Drone – โดรน

Drone – โดรน

Infographics "Drone - โดรน" อากาศยานไร้คนขับ  เผยแพร่ครั้งแรกในงาน TDRI Annual Public Conferance 2018  เพื่อบอกเล่าถึง ความสวนทางกันระหว่าง การพัฒนาทางเทคโนโลยี และ ทัศนคติของภาครัฐในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลในช่วงเทคโนโลยีปั่นป่วน...

สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหารในสังคมไทย

สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหารในสังคมไทย

 สังคมไทยควรเข้าใจตัวแปรต่างๆในสมการ พยายาม (+) กลไกลความรับผิดชอบ ลบ (-) การผูกขาดและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมออกจากสังคม และจะช่วยให้แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับตัวคูณ (x) ที่สำคัญ คือ ประชาชนต้องรู้ เข้าใจ...

Share This